Diensten

Tekstbureau

Wat kunt u van mij verwachten?
Natuurlijk spreek ik u graag over uw wensen. Dat kan telefonisch of via een (digitale) ontmoeting. Zo krijg ik helder wat en wie u met uw tekst wilt bereiken. En bijvoorbeeld hoe de toon moet zijn. Hebben we een klik en gaat u akkoord met mijn offerte? Dan ga ik met plezier voor u aan de slag.
U ontvangt binnen de afgesproken tijd uw tekst, passend bij uw doelgroep en het gekozen middel. Wilt u er enkele aanpassingen in? Geen probleem. Want u moet er een goed gevoel over hebben.

Redigeren
Heeft u al een tekst, maar bent u er niet tevreden over? Misschien is de toon niet juist, klopt de lengte niet of kan de leesbaarheid of structuur beter. Ik pas deze graag voor u aan. Want een tekst die uw lezers niet goed begrijpen, straalt nadelig uit op uw organisatie. Ik help u met plezier om uw tekst aan te passen, zodat u wel het gewenste effect bereikt.

 

Tekenbureau

Een plaatje bij een praatje. Dat klinkt simpel. En dat is het ook: het werkt! Als u uw boodschap in een pakkende tekening duidelijk maakt, bereikt u meer mensen en krijgt u meer begrip. Wilt u op een treffend eenvoudige wijze iets uitleggen? Ik kan u daarbij helpen.

Wat kunt u van mij verwachten?
In een gesprek krijg ik helder wat uw wensen zijn en wie uw doelgroep is. Hebben we een klik en gaat u akkoord met mijn offerte? Dan ga ik met plezier voor u aan de slag.
Ik zet uw wensen in de afgesproken tijd om in één of meer illustraties. Ter ondersteuning voeg ik meestal enkele woorden of zinnen toe. U krijgt eerst een proefschets van mij ter beoordeling. Hierna werk ik de tekening verder uit of maak ik een nieuw ontwerp. Wordt u helemaal blij van het resultaat? Dan ontvangt u de tekening (in principe digitaal).